تخته چوب

تخته چوب | تخته شاسی

مقاله ترجمه شده توسط آریکان آرت
جایگزینی قاب عکس مدرن برای زیبایی دکور خانه و محیط کار. هیئت مدیره شاسی می تواند بر روی سطوح مختلف مانند دیوارها، پارتیشن ها و غیره نصب شود و همچنین ممکن است ساعت روی آن نصب شود. هیئت مدیره شاسی دارای ضخامت های مختلف با دیوارهای پی وی سی است.

کاربرد :

نمایشگاه ها، فروشگاه ها، مراکز عمومی، مدارس، دفاتر، شرکت ها و ...

نوع چاپ اغلب مورد استفاده:

ورقه + ورقه ورقه (مات - براق)

Wood Board
Modern photo frame replacement for the beauty of home decor and work environment. The chassis board can be installed on different surfaces, such as walls, partitions, etc., and it is also possible to install the clock on it. Chassis boards have different thicknesses with PVC walls.

Application :

Exhibition stands, stores, public centers, schools, offices, companies and …

Most used type of printing:

Plate + Laminate (Matte – Shiny)


پست‌های مرتبط

۱۰ نکته طلایی در طراحی یک پوستر حرفه ای

۱۰ نکته طلایی در طراحی یک پوستر حرفه ای |...

چاپ مات چیست

چاپ مات کاغذ مات یا لاستر (Luster ) یا مخمل...